Hello world

Hello world от мен и новият ми блог. Имаше леки проблеми със стария блог и по специално части от енкодинга, но както виждате вече те са решени генерално.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *