Полезни команди с NETSH – Network Services Shell

Reset Internet Protocol (TCP/IP)

Ако поради някаква причина сте били заразени с някакви боклуци и tcp/ip прокола Ви се е прецакал, опитайте следната команда в command prompt (start->run->cmd->ok):

netsh int ip reset
или
netsh int ip reset C:\tcplog.txt – ако искате да логнете output-а и да видите с подробности какво се е случило. Ще бъде записан лог файл в C:\tcplog.txt

Аналогично ако Ви се е прецакал winsock-а:

netsh winsock reset catalog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.