Сговни се максимално… За има – няма 24ч. Не е истина какво ст’ана б’ате!


Miroslav Mirkov

Just some random thoughts