Ако някой се е сблъсквал със следния проблем (php5-gd / FreeBSD 7.2) описан в заглавието на поста, то решението е следното:

portupgrade -f png
portupgrade -fr png

Това се отнася за FreeBSD.


Miroslav Mirkov

Just some random thoughts