Hello world от мен и новият ми блог. Имаше леки проблеми със стария блог и по специално части от енкодинга, но както виждате вече те са решени генерално.


Miroslav Mirkov

Just some random thoughts