Ако сте се чудили някога за паролата на iPhone-а си. Вързвате се през ssh протокол и както следва:

username: root
password: alpine

Логвате се в телефона и цъкате на воля:)


Miroslav Mirkov

Just some random thoughts