Migrate wordpress

You can migrate and/or deploy WordPress easily with this new plugin by Servmask.

Download it here – http://wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/

 

Optimize MySQL tables

Optimize single database table:

mysql> OPTIMIZE TABLE my_table

 

Optimize entire database:

shell# mysqlcheck -op -u root your_database_name

 

Optimize ALL databases:

shell# mysqlcheck -u root -p --auto-repair --check --optimize --all-databases

Fix: send-mail: warning: inet_protocols: IPv6 support is disabled: Address family not supported by protocol

Here’s how to fix the following Postfix issue:

send-mail: warning: inet_protocols: IPv6 support is disabled: Address family not supported by protocol
send-mail: warning: inet_protocols: configuring for IPv4 support only
postdrop: warning: inet_protocols: IPv6 support is disabled: Address family not supported by protocol
postdrop: warning: inet_protocols: configuring for IPv4 support only

# /usr/sbin/postconf | grep inet_protocols
inet_protocols = all

# vi /etc/postfix/main.cf

Search for: inet_protocols and change it from “inet_protocols = all” to “inet_protocols = ipv4”
Save /etc/postfix/main.cf and and restart Postfix service:

# /etc/init.d/postfix restart

HOWTO INSTALL RKHUNTER (QUICK GUIDE)

HOWTO INSTALL RKHUNTER (QUICK GUIDE)

 1. Download the later rkhunger version from sf.net: http://sourceforge.net/projects/rkhunter/
 2. shell# tar -zxvf tar -zxvf rkhunter-1.4.0.tar.gz
 3. shell# cd rkhunter-1.4.0
 4. shell# ./installer.sh –layout default –install
 5. shell# /usr/local/bin/rkhunter –update
 6. shell# /usr/local/bin/rkhunter –propupd
 7. shell# vi /etc/cron.daily/rkhunter.sh
  8: Add the following configuration to rkhunter.sh cron script:

-=-=- cut -=-=-
#!/bin/sh
(
/usr/local/bin/rkhunter –versioncheck
/usr/local/bin/rkhunter –update
/usr/local/bin/rkhunter –cronjob –report-warnings-only
) | /bin/mail -s ‘rkhunter Daily Run (PutYourServerNameHere)’ your@email.here
-=-=- end -=-=-

 1. chmod 700 /etc/cron.daily/rkhunter.sh
 2. You’re good to go:)

Moving solaris zones between different global zones (hosts)

Suppose you have a Solaris zone (ZONENAME) on one host and want to move it on other global zone.

On first server:

1. zoneadm -z ZONENAME halt
2. zoneadm -z ZONENAME detach
3. cd $ZONEHOME
4. tar -cf ../zonename.tar .
5. scp ../zonename.tar user@server2:/$ZONEPATH

On the second server:

1. mkdir $ZONEHOME
2. cd $ZONEHOME
3. tar -xf ../zonename.tar .
4. zonecfg -z ZONENAME
>create -a $ZONEHOME
>exit
5. zoneadm -z ZONENAME attach
6. zoneadm -z ZONENAME boot

You’re good to go:)

List the 10 Largest Files & Directoris with “du” command

<strong><span style="color: #ffffff;">[smrad.net ~] du -sh * | sort -nr | head -10</span></strong>

Виц на деня

Инженер, счетоводител, химик и банков служител започнали спор чий котарак е най-умен. Инженерът повикал своя котарак: “Хикс на квадрат, демонстрирай!”. Хикс на квадрат се качил на масата, взел хартия и молив и нарисувал кръг, квадрат и триъгълник. Всички се съгласили, че котаракът е много як. Счетоводителят казал на своя котарак: “ДДС, демонстрирай!”. ДДС отишъл в кухнята и се върнал с 12 кюфтета, които подредил в 4 купички по 3 кюфтета в купа. На другите им харесал номерът. Химикът се обърнал към своя любимец: “Епруветка, давай!”. Епруветка донесъл кутия мляко от хладилника и отсипал точно 150 милилитра в една чаша. И другите се впечатлили от тази точна лапа. Накрая дошъл ред на банковия служител. Попитали го: “А твоят котарак какво умее?”. Банковият служител казал: “Хрантутник, демонстрация!”. Хрантутник изял кюфтетата, изпил млякото, препикал чертежа, изнасилил другите три котарака, оплакал се, че го боли гърба, написал жалба срещу лошите условия на труд, изпратил я в службата за предотвратяване на епидемии и си взел болнични за един месец.

Картинка :)

Ценоразпис

Обаждате се за да питате дали тази ценова листа е истинска ))))
( Ако изобщо ви хрумне да зададете този въпрос по-добре не четете надолу) $ 40
Обаждане с въпрос $ 10
Обаждане с тъп въпрос $ 20
Обаждане с тъп въпрос, като при това не можете точно да обясните проблема $ 30
Да настоявате, че аз съм некомпетентен защото не мога да разбера за какво точно става въпрос от неясните ви обяснения $ 1000
Задаване на въпрос, чийто отговор е в HELP -$ 10 ( а трябва да е повече !)
Да ме питате трябва ли ви модем за да влезете в Интернет $ 20 независимо от отговора

Да ви задам въпроса “Какъв Windows ползвате?” и да ми се наложи после да употребя фразата “Виждате ли в долният ляв ъгъл едно квадратче , на което пише [Start] ?” $ 20
Да ви обяснявам, че има разлика между e-mail адрес и потребителско име, и че в общия случай двете неща нямат много общо $ 30
Да ми кажете, че не съм прав да ви спирам accounta, защото сте закъснели с плащането само 3-4 дни пък и сумата е някакви мижави $ 25 $ 25 + лихви
Да ме питате защо не можете да се свържете към интернет и да отговорите на въпроса ми “Включен ли е външният ви модем ?” с плахото ” Ама досега никога не съм го включвала и всичко си работеше” $ 20 + цената на силно успокоително
Да питате трябва ли да се свържете към нас за да прочетете mail-a си $ 20
Да ми обясните, че не трябва да ви взимам $ 20 за посещение на място, защото живеете близо до офиса ми $ 25
Да извикате някой приятел да ви преинсталира Windows-a, след което да ми се обадите да ми съобщите жизнерадостно, че интернет услугите ни не работят, а вие нищо не сте правили. $ 25
Да твърдите това след като съм дошъл на място и съм се уверил, че някой е инсталирал Windows 95 на мястото на Windows for Workgroups, и вие просто не сте забелязали $ 150 + цената на успокоителните
Да твърдите, че сте достатъчно компетентен да си настроите сам системата и не виждате защо трябва да дадете $20 за да дойде човек да ви направи настройките, след което да прекарам 20 минути на телефона в безуспешни опити да ви обясня що е то TCP/IP и с какво се то яде. $ 40
Да ми заявите, че искате e-mail адрес на кирилица, защото ще си пишете с хора от Русия $ 50 + цената на куршума.
Да ме питате каква е разликата между комутируем достъп и наета линия $ 5
Да ми заявите, че достъпът е бавен, защото сте се опитали да свалите едно филмче дълго само 5 минути и затова са ви били необходими поне 10. $ 15
Да ме помолите да върна e-mail съобщение, изпратено от вас преди 3-4 дни или ако не мога то поне да се обадя на получателя и да му кажа, че не сте искали да му го пращате $ 200
Да ме помолите да ви отворя пощенската кутия, да прочета съобщенията и ако има нещо интересно да ви го пратя по факса, защото нямате време да се занимавате с глупости $ 500
Да ми Forward-нете съобщение написано на кирилица, което не се чете и да ме обвините, че системите ни не работят, защото нищо не можете да прочетете $ 100
Да ми се обадите и да ми крещите, че не можете да влизате в интернет, и след като съм рестартирал подред всички рутери да споменете бегло, че сте абониран само за електронна поща. $ 100
Да настоявате, че въпреки това не съм прав да не ви давам достъп до интернет $ 150
Да твърдите, че модема ви е супер ( цели $ 15 сте дал за него) и въпреки това не задържа връзка повече от 30 минути $ 50 + цената на нов модем
Да ме карате да слушам обяснения от вида “Значи отивам с мишката върху онова червеничкото и там преди имаше едни такива, върху който можеше да се цъка, а сега има едни други и те са кръгли” $ 50 / час
Да искате някой да дойде безплатно в офиса ви за да оправи бозата останала след вашото любознателно цъкане с мишката $ 20
Налага ми се да изслушам обяснение на тема Интернет пазар в България и как трябва да внимавам в отношението си към вас, защото вече сте сменил 4-5 доставчика, които са се правели на важни и са ви затваряли телефона само като ви чуят името. $ 20 + цената на усилието да ви затворя телефона
Да дойда до офиса ви, след като много нервно сте се обадили по телефона за да кажете, че никакъв интернет нямате и да установя, че са ви прекъснали телефонната линия на модема, поради неплащане $ 25
Да ме извикате в офиса ви защото имате проблем с електронната поща и на място да установя, че всъщност сте искали да питате как точно се пуска компютъра, който сте купили вчера “от една друга фирма” $ 20 + транспортните разходи + цената на курс за копютърна грамотност
Да ми се обадите с проблем след като вече веднъж съм го решил $ 100
Да се опитвате да ме убедите, че не вие се бъзикате със софтуера, а нещо при мен не работи и точно това ви е проблема $ 200
Искате да дойда пеша до сградата ви за да реша проблема $ 5 / стъпка
Настоявате да дойда в друг град за да реша проблема $ 50 / км + бензина
Прекъсвате ме, докато аз се опитвам да реша нечий друг проблем $ 45 / час
Висите ми на главата и се опитвате да ме накарате да дойда с вас веднага $ 50 / час
Очаквате да ви кажа как точно съм решил проблема $ 50
Идвате да ми кажете, че нещо, с което се занимавам в момента не работи $ 70 / час
Искате да оправя нещо, което съм ви оправил вчера $ 75 / час
Занимавате ме с глупости, докато в стаята ви има друг системен администратор $ 150 / час
Да ме накарате да се завлека до офиса ви, а вие да си тръгнете веднага след като затворите телефона. $ 1500
Обаждате се с проблем, който “всички в офиса имат” и който “спира цялата работа”. Не сте там когато се пребивам от бързане за да дойда, а никой в офиса не чувал за проблема. $ 1700
Правите си сам диагностика на проблема и ме информирате какво точно да направя $ 150
Вдигате ми кръвното като сам правите нещо, което съм ви казал да не правите $ 300
Оправям ви “счупената” мишка с mousepad $ 25
Оправям ви “счупената” мишка като изчиствам ролките $ 50
Оправям “счупеният ” ви принтер като му слагам тонера $ 35
Оправям ви “счупеното” КАКВОТО И ДА Е като натискам копчето за включване $ 250
Да ви обясня, че не можете да влезете в определен сървър защото нямате account там $ 10
Да си забравите паролата, след като лично съм ви я татуирал на показалеца $ 25
Инсталирате си нещо на компютъра без да ме питате може ли $ 100 / нещо
Обръщате се към мен за поддръжка на нещото $ 150 / час ( независимо дали съм чувал или знам как работи нещото)
Разкливате Кока Кола върху клавиатурата $ 25 + цената на клавиатурата
Разливате Кока Кола върху монитора $ 50 + цената на монитора
Загубвам 30 минути да се опитвам да си преставя какъв точно е проблема ви и още 5 за да ви обясня как да го решите и накрая да чуя “А-а-а и в онази малка кутийка, която изскочи пишеше да направя точно това” $ 40
Налага ми се да използвам фразата: “Ние може би не сме най-правилните хора, с които да говорите за това. Защо не се обадите на номера написан на кутията, в която сте купили това” $ 55
Налага ми се да ви обърна внимание на нещо написано на стената с петсантиметрови букви $ 15
Ако аз съм написал нещото $ 45
Да ми се обадите за бавна връзка с FTP, WWW сървър, на който има MPEG архив като сървъра се намира в северно тамбукту $ 25
Да ми се обадите за това повече от веднъж $ 50
Да се занимавам с потребител, който се е самопровъзгласил за по-умен от мен, но ми се обажда по 2 пъти на ден за помощ $ 100 / час
Да се занимавам с неграмотни компютърни любители/ентусиасти $ 125 / час

Системен администратор или … ?

Цък на ЛИНКА и прочети…