Танцът се изпълнява от “Червената армия”


Miroslav Mirkov

Just some random thoughts