За да изпратите файл:
$ scp ./file username@domain.com:

За да изпратите директория:
$ scp -r ./dir username@domain.com:

За да копирате файл:
$ scp username@domain.com:~/dir/file .

За да копирате директория:
$ scp -r username@domain.com:~/dir .

За повече информация може да прочетете man(1) scp.


Miroslav Mirkov

Just some random thoughts